ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat cu Asociaţia „Esperando”, Baia Mare pentru implementarea Proiectului „Şanse, abilităţi, integrare, pentru copiii cu dizabilităţi”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          Având în vedere Adresa nr. 73/10.04.2007 a Asociaţiei „Esperando” Baia Mare şi intervenţia din plenul şedintei a directorului executiv al Asociaţiei „Esperando” Baia Mare prin care solicită reducerea sumei la echivalentul în lei a 2.500 USD,
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (6) lit. a) şi 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş şi Asociaţia „Esperando”, Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 6/6 pentru implementarea Proiectului „Şanse, abilităţi, integrare pentru copiii cu dizabilităţi”.
          Art.2. Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul judeţean Maramureş a proiectului cu echivalentul în RON a sumei de 2.500 USD.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Asociaţiei „Esperando”, Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 aprilie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 68

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.