ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării la organizaţia FEDARENE Federaţia Europeană a Agenţiilor de Energie şi Mediu

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, referatul Biroului de Relaţii Internaţionale, prin care se propune aprobarea aderării Consiliului Judeţean Maramureş la organizaţia FEDARENE - Federaţia Europeană a Agenţiilor de Energie şi Mediu, principala reţea europeană a organizaţiilor regionale şi locale care implementează, coordonează şi promovează politicile în domeniul energiei şi mediului precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
          În temeiul prevederilor art.11 alin. (4), art. 16 alin. (1), art. 91 alineatul (6) litera c) şi art. 97 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă aderarea Consiliului Judeţean Maramureş la organizaţia FEDARENE - Federaţia Europeană a Agenţiilor de Energie şi Mediu.
          Art.2. Se aprobă achitarea taxei de membru pe anul 2007 în valoare de 500 EURO.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Biroului de Relaţii Internaţionale;
  • Uniunii Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
  • Ministerului Afacerilor Externe;
  • Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 67

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.