ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind adoptarea Codului de conduită a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice, administraţie publică precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină,
          În baza prevederilor Legii nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi ale Legii nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se adoptă Codul de conduită a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Consiliului judeţean Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 aprilie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 aprilie 2007
Nr. 65

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.