JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru organizarea și desfăşurarea proiectului de interes județean „Uniți pentru Marea Unire” Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Serviciului Relații Publice și Promovarea Județului şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural; Văzând adresele prin care se exprimă Acordul de încheiere a protocolului, respectiv Adresa nr. 2425/2018 a ISJ Maramureş nr. 2426/2018 a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, nr. 2427/2018 a publicaţiei Gazeta de Maramureş nr. 2428/2018 a Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania şi nr.2429/2018 a Primăriei comunei Băseşti; În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 14/2018 privind aprobarea organizării evenimentelor de promovare a Județului Maramureș și valorilor naționale în anul Centenarului; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a), pct. 1, 4, 5, alin. (6) lit. a) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare – între Consiliul Judeţean Maramureş şi Gazeta de Maramureș, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului, Comuna Băsești, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, pentru organizarea și desfășurarea proiectului de interes județean „Uniți pentru Marea Unire”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează președintele Consiliului Județean Maramureș să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art.1. Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţiei Publice; - Publicației Gazeta de Maramureș; - Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului; - Comunei Băsești; - Inspectoratului Școlar Județean Maramureș; - Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” ; - Serviciului Relații Publice și Promovarea Județului. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 60

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.