JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.L – Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină; Luând în considerare Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 215/ 2017 de modificare a Hotărârii nr. 109/ 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.L.– Maramureş;
          Ţinând cont de propunerea în plen a domnului preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş pentru desemnarea domnului vicepreşedinte Dăncuş Ioan Doru ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.L.– Maramureş şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină pentru propunerea formulată în plen;
          Pe baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; În temeiul prevederilor art. 13, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează domnul Vicepreședinte Dăncuş Ioan Doru, ca reprezentant al Consiliului judeţean Maramureş, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.L.– Maramureş, în locul domnului consilier Sas Ioan.
          Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 215/ 2017 îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Domnului Dăncuş Ioan Doru;
  • Membrilor asociaţiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 29 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”, un vot nul şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 17

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.