JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii nr. 165/23.08.2016 privind aprobarea contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare pentru realizarea investiției publice de interes județean „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Luând în considerare Adresa nr. 31 din 15.01.2018 a R.A. „Aeroportul Internațional Maramureş”;
          Văzând prevederile art. 61-63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Hotărârea nr. 165/2016 privind aprobarea contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare pentru realizarea investiției publice de interes județean „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare” se modifică astfel:
          1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărâre privind aprobarea contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureş pentru realizarea investiției publice de interes județean „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare”precum şi pentru finanțarea achizițiilor de echipamente aeroportuare.”
          2. Articolul nr. 1 din hotărâre se modifică și va avea următorul cuprins:
          „Art.1.Se aprobă contractarea de către R.A. „Aeroportul Internațional Maramureş” a unui credit bancar pe termen lung în valoare de 76.620.000 lei, cu o maturitate de 15 ani, şi o perioadă de graţie de 4 ani, destinat finanţării lucrării de investiții „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare” precum şi pentru finanțarea achizițiilor de echipamente aeroportuare, astfel:
          - 59.488.760 lei pentru finanțarea lucrării de investiții „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare”
          - 17.131.240 lei pentru finanțarea achizițiilor de echipamente aeroportuare, cuprinse în anexa la prezenta.”.

          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • R.A. Aeroportul Internațional Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 11

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.