JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizațiilor Județului Maramureș reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș pentru Asociația Grup de Acțiune Locală Maramureș Vest, Asociația Microregională Mara - Natur, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei – Moisei și Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara – Gutâi, pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală; Văzând Hotărârile Adunărilor Generale a Asociației Grup de Acțiune Locală Maramureș Vest nr. 11/2017, Asociației Microregională Mara - Natur nr. 3/2017, Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Izei – Moisei nr. 10/2017 și Asociației Grupul de Acțiune Locală Mara – Gutâi nr.1/2017,
          În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (6) Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. (f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă cotizația Județului Maramureș reprezentat prin Consiliul județean Maramureș pentru Asociația Grup de Acțiune Locală Maramureș Vest în cuantum de 50.000 lei, pe anul 2018.
          Art.2. Se aprobă cotizația Județului Maramureș reprezentat prin Consiliul județean Maramureș pentru Asociația Microregională Mara-Natur în cuantum de 50.000 lei, pe anul 2018.
          Art.3. Se aprobă cotizația Județului Maramureș reprezentat prin Consiliul județean Maramureș pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei – Moisei în cuantum de 50.000 lei, pe anul 2018.
          Art.4. Se aprobă cotizația Județului Maramureș reprezentat prin Consiliul județean Maramureș pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara – Gutâi în cuantum de 50.000 lei, pe anul 2018.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş,
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Asociației Grup de Acțiune Locală Maramureș Vest;
  • Asociației Microregională Mara - Natur Maramureș;
  • Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Izei – Moisei;
  • Asociației Grupul de Acțiune Locală Mara – Gutâi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 8

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.