JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii nr. 112/ 2015 privind aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică „Extinderea și modernizarea suprafeței aeroportuare la R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare” și a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază, proprietarii sau deținătorii acestora precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administrație Publică, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Văzând Deciziile civile nr. 403/A/2017 şi 380/R/2017 ale Curţii de Apel Cluj;
          În baza prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesare realizării unor obiective de interes național, județean sau local;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 112/2015 după cum urmează:
          (1) La poziţia nr. 40 din anexă la coloana 11 „valoarea despăgubirii” se modifică de la 33.600 lei la 68512 lei;
          (2) La poziţia nr. 42 din anexă, la coloana 11, „valoarea despăgubirii” se modifică de la 12528 lei la 40382 lei;
          (3) La poziţia nr. 160 din anexă la coloana 11, „valoarea totală a despăgubirilor” se modifică de la 2869724 lei la 2932490 lei.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 ianuarie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 ianuarie 2018
Nr. 5

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.