Hotărârea nr. 312 din 22.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2017 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMUREŞ”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al regiei, Raportul de specialitate al Direcției Economice din 22.12.2017 precum şi avizul favorabil al Comisiei buget - finanţe;
          În baza Dispoziției Președintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 916/2017 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Maramureş cu suma de 5.000 mii lei alocată conform H.G. nr. 919/20 decembrie 2017 pentru lucrările la Aeroportul Internațional Maramureș;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramures” conform anexei la prezenta hotărâre.
          (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş” va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publica în Monitorul oficial al județului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Administrației Județene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcției Juridice și Administrației Publică;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş”.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDETULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 decembrie 2017
Nr. 312

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.