Hotărârea nr. 311 din 22.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de validare a rectificării bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Tinând cont de Hotărârea Guvernului nr.899/2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională şi de Hotărârea Guvernului nr.919/20 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale;
          Având în vedere Dispoziţiile nr. 913/19.12.2017 şi nr. 916/21.12.2017 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2017 emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş precum şi prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligaţia autorităţilor deliberative de a valida în prima şedinţă, rectificarea realizată prin dispoziţia autorităţii executive;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. (1) Se validează rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş cu suma de 247,00 mii lei, conform Dispoziţiei nr. 913/19.12.2017 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.
          (2) Se validează rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş cu suma de 5.000,00 mii lei, conform Dispoziţiei nr. 916/21.12.2017 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Instituţiilor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 22 decembrie 2017. Au fost prezenţi 24 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 decembrie 2017
Nr. 311

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.