Hotărârea nr. 310 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea variantei de LOGO al Judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş Raportul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, avizele favorabile Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Luând în considerare Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş nr. 78/18.05.2016 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Maramureş pentru perioada 2014 - 2020” şi nr. 235/28.11.2016 privind aprobarea „Studiului prospectiv de promovare şi branding”, anexă la „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului pentru perioada 2014 -2020” precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 252/27.06.2017;
          Văzând Adresa prestatorului S.C. AVENSA CONSULTING SRL, înregistrată la nr.11126/3038/23.11.2017;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d), ale art. 97 alin. (1) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă varianta de LOGO al Judeţului Maramureş, prevăzută la lit. b, Propunerea nr. 3, din Anexa care face parte integrantă din prezenta.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Serviciul Relaţii Publice şi Promovarea Judeţului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”, o „abţinere”şi şapte neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 310

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.