Hotărârea nr. 309 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr.41669/ 2017 a Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş cuprinzând persoanele nominalizate pentru Colegiul director, avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială, ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi Raportul Comisiei de validare privind rezultatul votului secret;
          Văzând prevederile art. 14 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/ 2017;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Lege nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabileşte componența nominală a Colegiului director al Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş după cum urmează:

 1. Aurica Todoran - secretarul judeţului Maramureş - preşedinte;
 2. Alina Coste Mădăras - director general DGASPCMM - membru;
 3. Dorina Rozalia Curteanu - director general adjunct Protecţia copilului şi asistenţă socială - membru;
 4. Maria Griguţă - director general adjunct economic - membru;
 5. Marius Dan Vălean - şef serv. achiziţii publice Contractare servicii sociale şi urmărire contracte DGASPCMM - membru;
 6. Loredana Gabriela Beznă - şef serv. Contabilitate, salarizare - membru;
 7. Elena Onorica Mare - şef serv. Management de caz pt. copil – membru;
 8. Daniela Maria Covaciu - şef serv. Intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale - membru;
 9. Augusta Maria Moş - şef serv. Evaluare complexă a copilului - membru;
 10. Mihaela Lazăr - şef serv. Management de caz pt. adulţi şi monitorizarea serviciilor sociale - membru;
 11. Marian Stan - şef serviciu evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap - membru;
 12. Dana Magdău - şef serv. Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială – membru;
 13. Ioan Dragoş - director executiv Direcţia juridică şi administraţie publică a Consiliului judeţean Maramureş – membru;
 14. Maria Kovacs - şef serviciu Direcţia economică şi patrimoniu a Consiliului judeţean Maramureş – membru;
 15. Gerrard Barbul - şef serviciu Direcţia economică şi patrimoniu a Consiliului judeţean Maramureş – membru.

          Art.2. Organizarea, funcționarea şi atribuţiile Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.
          Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Direcţiei economice şi patrimoniu;
 • Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Membrilor Colegiului director.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”. S-au înregistrat 7 voturi nule şi 2 neparticipări la vot. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDNTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 309

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.