JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului unui consilier judeţean

          Văzând Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 180/18 august 2017 privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului domnului Morar Lucian Ioan Titus şi declararea ca vacant al locului de consilier judeţean precum şi avizul favorabil al Comisiei de validare;
          Având în vedere Adresa nr. 3 din 20.09. 2017 a Partidului Mişcarea Populară prin care se propune validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Grad Gheorghe;
          În baza prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
          În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş şi a Legii nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean a domnului Grad Gheorghe, supleant pe lista P.M.P. în locul domnului Morar Lucian Ioan Titus.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Resurse Umane;
  • Consilierului judeţean validat.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, unul împotrivă, o abţinere şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 septembrie 2017
Nr. 200

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.