JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 169/ 2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi unităţi administrativ – teritoriale pentru realizarea proiectului „Primul ghiozdan”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi necesitatea formulării unor precizări cu privire la echiparea ghiozdanului, asigurarea cofinanţării de către unităţile administrativ teritoriale partenere precum şi implicarea acestora în distribuirea ghiozdanelor echipate cu rechizite pentru elevii din clasa pregătitoare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Art. 3 alin. (2) din Acordul de parteneriat se modifică şi va avea următorul cuprins „Ghiozdan echipat cu: penar, creioane colorate, creion grafit, ascuţitoare, radieră, lipici solid, hârtie glasată, bloc mic de desen, acuarele, pensule, caiet cu pătrăţele, caiet tip I 24 file”.
          Art.II. Art. 5 „Drepturi şi responsabilităţi” din Acordul de parteneriat secţiunea Unitatea administrativ teritorială se modifică după cum urmează: Teza a doua va avea următorul conţinut: „Participă la cofinanţarea proiectului cu 10% din suma necesară”, iar Teza a treia va avea următorul cuprins: „Asigură distribuirea ghiozdanelor la şcolile din unitatea administrativ teritorială”.
          Art.III. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Inspectoratului Şcolar judeţean Maramureş;
  • Unităţilor administrativ – teritoriale partenere.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară din 28 august 2017. Au fost prezenţi 21 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş –Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 28 august 2017
Nr. 197

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.