JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiune 2017 - 2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2013 - 2020

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 5164/06.06.2017 a Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Maramureș şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 461/ 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog și prevederile Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr. 89/25 iunie 2014 privind aprobarea Strategiei județene Antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune pe perioada 2013-2016 pentru implementarea acesteia;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Planul de acţiune 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog 2013 - 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”şi un vot „împotrivă” în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 148

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.