JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „REDUCES – Regional Economic Development Using Circular Economy Business Models for Sustainability” (Dezvoltare economică regională durabilă utilizând modele de afaceri ale economiei circulare) în cadrul celui de-al treilea apel de proiecte al programului INTERREG EUROPE

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean şi Raportul nr. 1539 din 21.06.2017 al Biroului de Relaţii Externe din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRĂRE:

          Art.1. Se aprobă promovarea proiectului „REDUCES – Regional Economic Development Using Circular Economy Business Models for Sustainability” (Dezvoltare economică regională durabilă utilizând modele de afaceri ale economiei circulare) în parteneriat între Consiliul Județean Maramureș (România), Universitatea de Științe Aplicate Turku - Finlanda – lider de parteneriat, Consiliul Regiunii de Sud Vest (Finlanda) Universitatea Politehnică din Valencia (Spania), Institutul de Construcții Valencia (Spania), Universitatea Metropolitană Manchester (Marea Britanie), Consiliul Local Oldham (Marea Britanie), Universitatea de Științe Aplicate HU Utrecht (Olanda), Orașul Utrecht (Olanda) și Universitatea din Debrecen – Centrul de Management și Politici de Mediu (Ungaria) care urmează să fie propus spre finanțare în cadrul programului INTERREG EUROPE.
          Art.2. Se aprobă co-finanțarea proiectului REDUCES cu echivalentul în lei a sumei de 26.250 euro, eșalonată pe o perioadă de 4,5 ani, reprezentând 15% din valoarea proiectului, în situația în care finanțarea proiectului va fi acceptată de către Comisia Europeană.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finanţare şi de implementare a acestui proiect.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Biroului Relaţii Externe.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 147

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.