JUDEŢULMARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind organizarea activităţii de salvare montană în judeţul Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Biroului de Informare Turistică şi Salvamont şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
          În baza prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă numărul formaţiilor de salvatori montani care vor asigura serviciile salvamont în judeţul Maramureş, neacoperite de servicii publice locale salvamont, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Contractul cadru de prestări servicii cu organizaţii neguvernamentale profesionale care au ca scop salvarea montană, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă drepturile băneşti ce se vor acorda membrilor formaţiilor de salvatori montani, conform anexei 3 la prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă contribuţia Consiliului judeţean Maramureş la cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale prestatorului, conform anexei 4 la prezenta hotărâre.
          Art.5. Cu data adoptării prezentei hotărâri orice prevedere contrară se abrogă.
          Art.6. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroul Informare Turistică şi Salvamont.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 15 decembrie 2016. Au fost prezenţi 27 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 15 decembrie 2016
Nr. 257

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.