ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al personalului contractual la Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;
          Ţinând seama de avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) lit. c) şi art. 109 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al personalului contractual al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, în sensul că funcţia de execuţie referent I va fi înlocuită cu funcţia de execuţie muncitor necalificat.
          Art.2. Prezenta hotărâre modifică anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 1/2005 , modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 19/2005 şi 8/2006.
          Art.3. Hotărârea se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
  • Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei economico-financiare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006.
Nr. 115

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.