ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
de modificare a H.C.J. nr. 22/2006 privind aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere că procedeul privind vânzarea terenului situat în oraşul Vişeul de Sus nu a fost realizat, iar termenul este mai mare de 6 luni, cât şi faptul că la această dată terenul este ocupart cu un depozit de material lemnos şi cherestea, în vederea asigurării condiţiilor legale de percepere a chiriei;
          În baza art. 104 al.(1) litera g), art. 109 al.(1) şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Titlul Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 22/2006, se modifică şi va avea următorul conţinut: “Hotărâre privind aprobarea vânzării, concesionării sau închirierii unui teren din domeniul privat al judeţului Maramureş”.
          Art.II. Art.2 al Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 22/2006, se modifică şi va avea următorul conţinut: „Se aprobă vânzarea, concesionarea sau închirierea în condiţiile legii a terenului în suprafaţă de 1.792 mp, nr. topo 975/a/3/1, situat în oraşul Viseu de Sus str. Spiru Haret nr. 1”.
          Art.III. Prezenta Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,
  • Direcţiei economico – financiare,
  • Direcţiei tehnice,
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice,
  • Consiliului local al oraşului Vişeu de Sus.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 114

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.