ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind stabilirea obiectivelor de pază pentru Serviciul Judeţean de Pază Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza prevederilor Legii nr. 371/ 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare şi ale O.U.G. nr. 23/ 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (5) pct. 7 şi ale art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista obiectivelor de pază de interes judeţean conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Serviciului judeţean de Pază Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 112

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.