ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza prevederilor art.37 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanism;
          În temeiul art 104, alin. (1), lit. f) şi art. 109 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă numirea Comisiei tehnice de amenajere a teritoriului şi de urbanism, în următoarea componenţă:
 1. ing. Şpan Vasile - director executiv Direcţia tehnică - CJMM - preşedinte
 2. ing. MojolicAna - Direcţia judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Maramureş - membru
 3. ing. Pech Daniela Lăcrămioara - Secţia Drumuri Naţionale Baia Mare - membru
 4. ing.Cadar Dumitru - E.On Gaz România SA Sucursala Baia Mare - membru
 5. ing. lovan Moise - Electrica Transilvania Nord Baia Mare - membru
 6. ing. Avram Marius - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - membru
 7. ing. Bran Victor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop de Băseşti - membru
 8. dr. Thanhoffer Toma - Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - membru
 9. Tămâian Gabriel - Agenţia de Protecţia Mediului Maramureş - membru
 10. Scms. Florian Minai - Inspectoratul de Poliţie al judeţului Maramureş Serviciul Poliţiei Rutiere - membru
 11. ing. Ire Liviu - A.N.Apele Române-D.A.Someş-Tisa Cluj Sistemul de Gospodărire a Apelor Baia Mare - membru
 12. arh.Floruţ Dan - Direcţia Tehnică - Consiliul judeţean Maramureş - membru
 13. ing. Chendea Cristian - Direcţia Tehnică - Consiliul judeţean Maramureş - membru
 14. ing. Mojolic Gheorghe - Direcţia Tehnică - Consiliul judeţean Maramureş - membru
 15. ing. Radu Codruţa - Direcţia Tehnică - Consiliul Judeţean Maramureş - secretar

          Art.2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş,
 • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice
 • Direcţiei tehnice - Membrilor comisiei

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 111

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.