Hotărârea nr. 103 din 29.06.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni

          Având în vedere Certificatele doveditoare ale alegerii consilierilor judeţeni Bîrlea Gheorghe şi Man Mircea; Văzând Raportul Comisiei de validare din data de 24 iunie 2016;
          În temeiul prevederilor art. 90 raportat la art. 31 - 35 şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se validează mandatele următorilor consilieri judeţeni:
  • Bîrlea Gheorghe;
  • Man Mircea.

          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Compartimentului resurse umane;
  • Consilierilor judeţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 29 iunie 2016. Au fost prezenţi 30 din totalul de 33 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan
Baia Mare, 29 iunie 2016
Nr. 103

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.