Hotărârea nr. 84 din 18.05.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Adresele nr. 403P3 din 11 februarie 2016 şi nr. 175/MM din 10 mai 2016 ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile art. 35 lit. d) din Legea nr. 45/ 1994 a apărării naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 477/ 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, H.G nr. 1174/ 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit f) şi ale art 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Monografia economico-militare a judeţului Maramureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Centrului Militar Judeţean Maramureş;
  • Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Maramureş;
  • Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 18 mai 2016. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 18 mai 2016
Nr. 84

* Monografia economico - militară este clasificată secret de serviciu

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.