ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei comisiei judeţene de protecţie a copilului

          Având în vedere prevederile art. 4 alin (1) litera b) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, propunerea făcută de Secretarul judeţului, Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În temeiul prevederilor articolelor 104 alineat (1) litera f) şi 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Începând cu data de 31 decembrie 2006 încetează calitatea de membru al Comisiei judeţene de protecţie a copilului, a doamnei CĂLĂUZ ADRIANA - reprezentant al organismelor private acreditate ce desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului:
          Art.2. Se numeşte ca membru al Comisiei judeţene pentru porotecţia copilului, începând cu data de 1 ianuarie 2007, doamna ARDELEAN MARIA reprezentant al Asociaţiei Esperando Maramureş pentru o perioadă de un an de zile.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
  • Doamnei Ardelean Maria.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 104

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.