ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind însuşirea Rapoartelor de evaluare a unor imobile din domeniul privat al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 şi a art. 125 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Având în vedere Hotărârea consiliului judeţean nr. 48/30 iunie 2006 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş în vederea vânzării;
          În baza art. 104 al.(1) litera f) şi art. 109 al.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşesc Rapoartele de evaluare – anexe la prezenta hotărâre, înregistrate la Consiliul judeţean Maramureş sub nr. 4895/30.10.2006 întocmite în baza Contractului de prestări – servicii nr. 4700/2006 şi a Actului adiţional nr. 4895/2006, în vederea vânzării imobilelor evaluate.
          Art.2. Preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare imobil se stabileşte conform anexei.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economico – financiare;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Comisiei de vânzare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 28 noiembrie 2006
Nr. 97

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.