JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”, cod SMIS 1927, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și aprobarea cheltuielilor legate de finalizarea proiectului

          Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
          Luând în considerare prevederile Instrucțiunii 144/10.12.2015, emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă prelungirea proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”, cod SMIS 1927, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, cu dată limită de finalizare 30.06.2016, pentru atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați prin contractul de finanțare nr. 787/30.06.2010.
          Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a cheltuielilor legate de finalizarea proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”, cod SMIS 1927, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, contract de finanțare nr. 787/30.06.2010.
          Art.3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1, care devin sume neeligibile în cadrul proiectului și trebuie acoperite din surse proprii, în cuantum de 3.025.335 lei la care se adaugă TVA-ul aferent.
          Art.4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului judeţului pe anul 2016.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa de îndată din 24 decembrie 2015. Au fost prezenţi 23 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREȘEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 24 decembrie 2015
Nr. 243

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.