JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii nr. 118/ 2015 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 560/2015 a Regiei Autonome „Aeroportul Internațional” Baia Mare;
          Văzând prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
          În temeiul art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Art.2. din Hotărârea nr. 118/ 2015 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          „Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) vor fi virate Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Baia Mare” în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de execuţie a lucrărilor, iar R.A. „Aeroportul Internațional Baia Mare” în termen de cel mult 30 de zile de la data încasării, va vira suma într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Baia Mare”, la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe coridorul de expropriere, în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.”
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • Direcției Tehnice • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Regiei Autonome Aeroportul Internațional Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.


PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 239

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.