JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 184 A: DJ 184 Dănești - Bontăieni - Șindrești - Rus – Dumbrăvița – Chechiș - Cătălina - Coltău – Arieșu de Pădure – Finteușu Mic - DN 1C

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică ca aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin HG 934/2002, anexa 1, nr. crt. 1, tronsonul de drum județean „DJ 184 A: DJ 184 Dănești - Bontăieni - Șindrești - Rus – Dumbrăvița – Chechiș - Coruia - Cătălina - Coltău – Arieșu de Pădure – Finteușu Mic - DN 1C”, prin elementele:
 • tronsonul de la km 0 – km 0+792, S = 6.232 mp – anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 0+792 – km 1+504, S = 5.492 mp – anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 1+504 – km 1+905, S = 3.505 mp – anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 1+905 – km 2+420, S = 4.211 mp – anexa nr. 4 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 2+420 – km 3+289, S = 6.950 mp – anexa nr. 5 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 3+289 – km 3+488, S = 1.792 mp – anexa nr. 6 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 3+488 – km 5+079, S = 15.673 mp – anexa nr. 7 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 5+079 – km 5+591, S = 5.184 mp – anexa nr. 8 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 5+591 – km 8+263, S = 31.616 mp – anexa nr. 9 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 8+263 – km 9+401, S = 16.913 mp – anexa nr. 10 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 9+401 – km 10+044, S = 9.147 mp – anexa nr. 11 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 10+044 – km 13+468, S = 38.450 mp – anexa nr. 12 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 13+468 – km 15+076, S = 14.334 mp – anexa nr. 13 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 15+076 – km 15+259, S = 1.629 mp – anexa nr. 14 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 15+259 – km 16+210, S = 12.178 mp – anexa nr. 15 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 16+210 – km 17+359, S = 16.217 mp – anexa nr. 16 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 17+359 – km 18+378, S = 14.495 mp – anexa nr. 17 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 18+378 – km 19+619, S = 14.144 mp – anexa nr. 18 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 19+619 – km 20+388, S = 8.670 mp – anexa nr. 19 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 20+388 – km 21+049, S = 4.437 mp – anexa nr. 20 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 21+049 – km 23+014, S = 20.429 mp – anexa nr. 21 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 23+014 – km 25+937, S = 33.955 mp – anexa nr. 22 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 25+937 – km 26+225, S = 2.106 mp – anexa nr. 23 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 26+225 – km 27+444, S = 13.276 mp – anexa nr. 24 la prezenta hotărâre,
lungime totală de 27,444 km și suprafața totală de 301.035 mp., conform planurilor de amplasament și delimitare ce fac parte integrantă din prezenta.

          Art.2. Imobilul descris la Art. 1 nu a fost întăbulat în Cartea Funciară, nu a fost înstrăinat, nu a fost și nu este grevat de sarcini.
          Art.3. Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite pentru fiecare tronson de drum județean la O.C.P.I. Maramureș, în vederea identificării cu numere cadastrale și întăbulării în cartea funciară a imobilului descris la Art.1.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
 • Direcției Juridice și Administrație Publică;
 • Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREȘEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 225

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.