JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 171 E: DN 18 B Târgu Lăpuș - Dumbrava - Stoiceni - Costeni – DJ 171 C Cupşeni

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică ca aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin HG 934/2002, anexa 1, nr. crt. 1, tronsonul de drum județean „DJ 171 E: DN 18 B Târgu Lăpuş - Dumbrava - Stoiceni - Costeni – DJ 171 C Cupșeni”, prin elementele:
 • tronsonul de la km 0 – km 1+251, S = 18.346 mp – anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 1+251 – km 3+166, S = 30.644 mp – anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 3+166 – km 5+250, S = 27.940 mp – anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 5+250 – km 7+217, S = 19.250 mp – anexa nr. 4 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 7+217 – km 7+436, S = 1.947 mp – anexa nr. 5 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 7+436 – km 7+679, S = 2.089 mp – anexa nr. 6 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 7+679 – km 9+280, S = 13.729 mp – anexa nr. 7 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 9+280 – km 9+577, S = 3.078 mp – anexa nr. 8 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 9+577 – km 10+973, S = 11.704 mp – anexa nr. 9 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 10+973 – km 11+297, S = 2.767 mp – anexa nr. 10 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 11+297 – km 13+420, S = 21.897 mp – anexa nr. 11 la prezenta hotărâre,
lungime totală de 13,420 km și suprafața totală de 153.391 mp., conform planurilor de amplasament și delimitare ce fac parte integrantă din prezenta.

          Art.2. Imobilul descris la Art. 1 nu a fost întăbulat în Cartea Funciară, nu a fost înstrăinat, nu a fost și nu este grevat de sarcini.
          Art.3. Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite pentru fiecare tronson de drum județean la O.C.P.I. Maramureș, în vederea identificării cu numere cadastrale și întăbulării în cartea funciară a imobilului descris la Art.1.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
 • Direcției Juridice și Administrație Publică;
 • Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 219

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.