JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 109 G: Mesteacăn DN 1C- Boiu Mare - Frâncenii Boiului – Românești – Sălnița - Vima Mică - Peteritea - DJ 109 F

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică ca aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin HG 934/2002, anexa 1, nr. crt. 1, tronsonul de drum județean „DJ 109 G: Mesteacăn DN 1C- Boiu Mare - Frâncenii Boiului – Românești – Sălnița - Vima Mică - Peteritea - DJ 109 F”, prin elementele:
 • tronsonul de la km 0 – km 1+602, S = 20.311 mp – anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 1+602 – km 8+197, S = 75.175 mp – anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 8+197 – km 8+442, S = 2.387 mp – anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 8+442 – km 12+477, S = 41.592 mp – anexa nr. 4 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 12+477 – km 12+808, S = 3.190 mp – anexa nr. 5 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 12+808 – km 13+783, S = 9.402 mp – anexa nr. 6 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 13+783 – km 17+272, S = 41.182 mp – anexa nr. 7 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 17+272 – km 17+839, S = 7.618 mp – anexa nr. 8 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 17+839 – km 18+386, S = 6.762 mp – anexa nr. 9 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 18+386 – km 18+940, S = 7.782 mp – anexa nr. 10 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 18+940 – km 19+278, S = 3.829 mp – anexa nr. 11 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 19+278 – km 19+570, S = 3.766 mp – anexa nr. 12 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul ce la km 19+570 – km 22+913, S = 43.269 mp – anexa nr. 13 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 22+913 – km 23+312, S = 4.332 mp – anexa nr. 14 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 23+312 – km 23+710, S = 4.781 mp – anexa nr. 15 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 23+710 – km 24+111, S = 5.988 mp – anexa nr. 16 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 24+111 – km 24+925, S = 11.430 mp – anexa nr. 17 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 24+925 – km 25+669, S = 10.239 mp – anexa nr. 18 la prezenta hotărâre;
 • tronsonul de la km 25+669 – km 26+571, S = 13.052 mp – anexa nr. 19 la prezenta hotărâre,
lungime totală de 26,571 km și suprafața totală de 316.087 mp., conform planurilor de amplasament și delimitare ce fac parte integrantă din prezenta.

          Art.2. Imobilul descris la Art. 1 nu a fost întăbulat în Cartea Funciară, nu a fost înstrăinat, nu a fost și nu este grevat de sarcini.
          Art.3. Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite pentru fiecare tronson de drum județean la O.C.P.I. Maramureș, în vederea identificării cu numere cadastrale și întăbulării în cartea funciară a imobilului descris la Art.1.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
 • Direcției Juridice și Administrație Publică;
 • Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDETULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 214

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.