JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor Camerei Agricole Judeţene Maramureş pentru întocmirea proiectelor de amenajament pastoral

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Camerei Agricole judeţene Maramureş şi avizele favorabile ale Comisiei pentru activităţi economico-financiare precum şi ale Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală;
          Ţinând cont de prevederile dispoziţiilor H.G. nr. 1609/2009 privind înfiinţarea Camerei Agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, H.G. nr .78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 aprobate prin H.G. nr. 1.064/2013;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. a) şi d), alin. (5), lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTARARE:

          Art.1. Se aprobă structura tarifelor pentru întocmirea proiectelor de amenajament pastoral ce constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Maramureş pentru anul 2016 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Camerei Agricole a judeţului Maramureş.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Ciceu Zamfir
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 209

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.