ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş în vederea casării

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, referatul Direcţiei economico-financiare şi avizele comisiilor de specialitate;
          În baza prevederilor art. 10 al. (1) şi al. (2) din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art. 2 şi art.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale;
          În baza art. 104 al.(1) litera c) şi art. 109 al.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş a unui imobil, conform Anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă casarea imobilului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă transmiterea fără plată a materialelor rezultate în urma casării Consiliului local al comunei Călineşti.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 29/2005 prin care s-a aprobat darea în administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului, Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş.
          Art.5. Cu data prezentei se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului judeţean nr. 4/2006.
          Art.6. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş,
  • Direcţiei economico – financiare,
  • Direcţiei tehnice,
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice,
  • Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş,
  • Consiliului local al comunei Călineşti,

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 19 septembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 19 septembrie 2005
Nr. 75

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.