JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Declaraţiei de susţinere a candidaturii municipiului Baia Mare în cadrul acţiunii „Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Adresa nr. 398/ 2015 a Consiliului local al municipiului Baia Mare şi avizul favorabil al Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 4 şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă Declaraţiei de susţinere a candidaturii municipiului Baia Mare în cadrul acţiunii „Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” anexă la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş Zamfir Ciceu pentru a stabili prin protocoale, acorduri şi convenţii modalităţile concrete de susţinere a candidaturii şi de participare la acţiunile întreprinse precum şi pentru semnarea acestora, după aprobare lor prin hotărâri ale consiliului judeţean.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţia juridică şi administraţie publică;
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Consiliului local al municipiului Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 142

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.