JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 14/25.02.2015 privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a unor sectoare de drumuri judeţene

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală, Adresa nr.108/ 2015 a GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. BUCUREŞTI precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor şi Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Punctul XIV. al Art.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          "Tronsonul nr. 14 aparţinând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpuşului – Răzoare – Târgu Lăpuş – Dămăcuşeni – Rogoz – Lăpuş – Băiuţ - Cavnic – Budeşti – Ocna Șugatag – Fereşti(DN 18) în lungime de 2,24 Km, având o suprafaţă de 32.435 mp, situat în intravilanul localităţii Cavnic (U.A.T. Cavnic), conform planşelor 14/1, 14/2, 14/3, anexe la prezenta hotărâre.”
          Art.II. Documentaţia cadastrală anexată face parte din prezenta hotărâre.
          Art.III. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 141

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.