JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 54/ 2011 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul judeţean Maramureş, Referatul Arhitectului şef la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Maramureş precum şi avizul favorabil al Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Având în vedere prevederile art. 36 alin. (5), (12) şi ale art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Maramureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Arhitectului Şef;
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Membrilor comisiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 140

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.