JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/ 9 iunie 2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Compartimentului comunicare, relaţii cu presa, Adresa nr. 3821/ 2015 a Primăriei comunei Cicârlău, Procesul verbal al Comisiei de specialitate din 29. 07.2015 precum şi avizele favorabile ale Comisiei de activităţi economico – financiare şi ale Comisiei învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), art. 11, alin. (3) din O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, modificată şi completată prin O.G. nr. 2/ 2008 şi ale Legii nr. 199/ 2008 pentru aprobarea O.G. nr. 2/ 2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 51/ 1998;
          În temeiul art. 91, alin. (5) litera a) pct. 4 şi a art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se modifică şi se completează Anexa 1 a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/ 2015 după cum urmează:
  • Poziţia nr. 11 Festivalul Naţional de folclor „Alină-te dor, alină”, care se va desfăşura în comuna Cicârlău, perioada 26 – 27 septembrie 2015” faţă de octombrie 2015 cum este cuprins în anexă;
  • Poziţia nr. 12 Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă „Marmaţia” se completează cu sintagma „care se va desfăşura în municipiul Sighetu Marmaţiei”;
  • Poziţia A. Tipărituri şi publicaţii cu privire la istoria şi identitatea culturală a Judeţului Maramureş - „Maramureş – istorie, cultură şi identitate”, se completează, urmare a selecţiei Comisiei de specialitate învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural – ofertă depusă de Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie „Sf. Constantin Brâncoveanu”.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Compartimentului comunicare, relaţii cu presa;
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Ciceu Zamfir
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 139

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.