JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind instituirea restricţiei de circulaţie pe traseul de drum judeţean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185)

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice şi avizul favorabil al Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Potrivit art. 44 alin. (2) din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin (1) lit. (f) şi art. 97 alin. (1) din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se instituie restricţia de circulaţie pe sectoarele de drumuri judeţene, DJ184 (Baia Sprie – Cavnic), DJ109F (Cavnic - Ocna Şugatag) şi DJ 185 (Ocna Şugatag – Călineşti - Văleni – Bârsana) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,50 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane şi în intervalele prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  • vehicule rutiere - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;
  • vehicul destinat exclusiv transportului de persoane – autoturism, microbuz, autobuz, autocar.
          Art.3. Se exceptează de la prevederile art.1 vehiculele deţinute de Ministerul Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile publice de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă aprobată prin Legea nr.363/2002 cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuează transportul în interesul NATO, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de administratorul drumului, executantul lucrării pe traseul de drum judeţean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185), precum şi vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Administratorul drumului va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse restricţiei de circulaţie şi va informa Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, poliţia rutieră şi utilizatorii asupra restricţiei impuse prin prezenta hotărâre.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş – Serviciul Circulaţie;
  • Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - informare prealabilă;
  • Participanţilor la trafic prin mijloace mass-media.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 137

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.