JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei de stabilire şi evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul S.C. URBIS S.A.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Adresa nr. 7328/ 18.08. 2015 a S.C. „URBIS” S.A.
          În baza prevederilor H.G. nr. 834/ 1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat şi a Criteriilor nr. 2665/ 1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constituie Comisia de stabilire şi evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul S.C. „URBIS”S.A. în următoarea componenţă.
  • ec. Pece Paul Adrian – preşedinte CA - preşedinte;
  • ing. Ioan Fîrte – director tehnic - membru;
  • ec. Ionuţ Rus – director economic - membru;
  • ing. Cristina Băbuţ – şef serviciu logistic - membru;
  • ing. Georgel Bogdan – şef staţie ITP - membru;
  • jr. Natalia Robaş – consilier juridic - secretar.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Arhitectului Şef - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • S.C. „URBIS” S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 135

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.