JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii nr. 82/ 1999 privind determinarea terenurilor aflate în folosinţa Societăţii Comerciale de transport local URBIS S.A. cu sediul în Baia Mare str. 8 Martie nr. 3, în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Adresa nr. 6331/ 2015 a S.C. „URBIS” S.A., Hotărârea Consiliului local al municipiului Baia Mare nr. 210/ 1997, Actul constitutiv al S.C. „URBIS” S.A., Certificatul Seria B.N. 2094254 al S.C. „URBIS” S.A. înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Art.1. al Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 82/ 1999 se modifică prin eliminarea sintagmei „DE TRANSPORT LOCAL” din denumirea societăţii comerciale.
          Art.II. În mod corespunzător va fi modificat Certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MM nr. 0024.
          Art.III. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Arhitectului Şef;
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • S.C. „URBIS”S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 134

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.