JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare la Programul naţional de înnoire a parcului auto

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa nr. 717 din 12 august 2015 a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare şi avizele favorabile ale Comisiei pentru activităţi economico - financiare şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor Ordinului nr. 364/ 19 martie 2014 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. b), alin. (5) lit. a) pct. 2 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare la Programul naţional de înnoire a Parcului auto naţional şi predarea unui autoturism casat pentru obţinerea de cupoane valorice, cu următoarele date de identificare:
  • Autoturism Berlina DACIA, varianta: R5A715 Solenza, număr de identificare: UU1R5A71543423341, număr de omologare: AFDA111111T33X5, anul fabricaţiei: 2004.
          Art.2. Cupoanele valorice în valoare de câte 9.500 lei fiecare, vor fi utilizate în vederea achiziţionării a unui autovehicul nou pentru pacul auto propriu.
          Art.3. Diferenţa de valoare necesară până la acoperirea integrală a valorii de achiziţionare a autovehiculului nou se va acoperi din bugetul propriu al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 133

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.