JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş privind propunerea de modificare a arondării actuale a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, ca urmare a înfiinţării prin hotărâri ale consiliilor locale, de servicii publice comunitare locale în comunele Giuleşti şi Poienile de Sub Munte, acordul consiliilor locale ale localităţilor a căror arondare se modifică şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând seama de Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3558313 din 19 mai 2015;
          În temeiul prevederilor art. 25 alin. (3) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, ca urmare a înfiinţării, prin hotărâri ale consiliilor locale, de servicii publice comunitare locale în comunele Giuleşti şi Poienile de Sub Munte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
  • Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş;
  • Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giuleşti;
  • Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Poienile de Sub Munte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 129

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.