JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 122/ 2014 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 283 din 9 iulie 2015 de modificare a Dispoziţiei nr. 356/2012 privind desemnarea reprezentanţilor comunităţilor locale în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureş;
          În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, coroborate cu prevederile art. 7 şi 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de ordine Publică aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se modifică art. I al Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 122/ 2014 prin înlocuirea domnului Brăgaru Marin ca reprezentant al comunităţii locale desemnat de Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, cu domnul Dobra Marian desemnat prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 283 din 9 iulie 2015.
          Art.II. Se validează componenţa nominală a A.T.O.P. conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Compartimentului resurse umane al Consiliului judeţean Maramureş;
  • Compartimentului informaţii şi relaţii publice, secretariat A.T.O.P.;
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, două „abţineri”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR LA JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 128

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.