ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrare a unui bun (spaţiu) din domeniul public al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, referatul Direcţiei economico-financiare şi avizele comisiilor de specialitate;
          În conformitate cu prevederile art.12 al. (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
          În baza art.104 al (1) litera c), alin. (4) litera a) şi 109 alin. (1) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare de la Direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului, a spaţiului situat în imobilul „Centrul de plasament pentru copii şcolari comuna Ocna Şugatag” nr. 94/A conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă darea în administrare a unui spaţiu aparţinând domeniului public al judeţului, Agenţiei de plăţi şi intervenţii în agricultură Maramureş, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Dreptul de administrare asupra spaţiului prevăzut în Anexa nr. 2, va face obiectul Contractului de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Agenţia de plăţi şi intervenţii în agricultură Maramureş.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 29/2005 prin care s-a aprobat darea în administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului, Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economico – financiare;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Agenţiei de plăţi şi intervenţii în agricultură;
  • Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 19 septembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 19 septembrie 2006
Nr. 74

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.