JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S.M. Ştiinţa Baia Mare – echipa de rugby

          Având în vedere Expunerea de motive a domnului Tuns Călin, preşedinte al Comisiei pentru protecţia mediului, turism şi sport, Adresa nr.1033/ 2015 a C.S.M. Ştiinţa Baia Mare, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru activităţi economico-financiare precum şi ale comisiei mai sus menţionate;
          Văzând dispoziţiile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 44/2015 privind aprobarea alocării de sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurilor sportive de performanţă de prim eşalon;
          Ţinând cont de dispoziţiile art. 3 alin. (1), art.12 alin. (2) şi art. 69 din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 6 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul judeţului a sumei de 350.000 lei pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S.M. Ştiinţa Baia Mare - echipa de rugby.
          Art.2. Se abrobă obiectivul general şi obiectivele specifice pentru anul 2015 a structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă structura cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.4. Efectuarea şi decontarea cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se face pe baza normelor financiare aprobate de consiliul judeţean.
          Art.5. Se aprobă modelul contractului de finanţare a structurii sportive conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • C.S.M. Ştiinţa Baia Mare – echipa de rugby.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot, în şedinţa ordinară din 9 iunie 2015. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 9 iunie 2015
Nr. 84

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.