JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin modificarea capetelor de traseu, reducerea capacităţii de transport, reducerea/suplimentarea numărului de curse, modificarea zilelor de circulaţie, modificarea graficelor de circulaţie şi introducerea/eliminarea de staţii şi a unui traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18.12.2013

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice şi avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Conform prevederilor art.17, lit. d), din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 în perioada de valabilitate, programele de transport judeţene pot fi actualizate prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă „modificarea Programului de transport 2014-2019 prin modificarea capetelor de traseu, reducerea capacităţii de transport, reducerea respectiv suplimentarea numărului de curse, modificarea zilelor de circulaţie, modificarea graficelor de circulaţie şi introducerea respectiv eliminarea de staţii şi a unui traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18.12.2013” conform anexei care fac parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 9 iunie 2015. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 9 iunie 2015
Nr.79

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.