JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţie, în condiţiile legii, a imobilului, anexelor şi a terenului aferent din domeniul public al Judeţului Maramureş, situate în Ocna Şugatag, str. Primăverii nr. 29 pentru implementarea proiectului cu titlul „Economia socială – responsabilitate socială de la Nord la Sud”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Implementare Proiecte - Serviciul Unitate Implementare Proiecte şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 91, alin. (6) lit. a) și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţie, în condiţiile legii, a imobilului, anexelor şi a terenului aferent din domeniul public al judeţului Maramureş având următoarele date de identificare: C.F. 124 – Ocna Sugatag, nr. Topo. 146, teren aferent în suprafaţă de 2080 mp., situate în localitatea Ocna Şugatag, str. Primăverii nr. 29 în vederea desfăşurării activităţii a 6 structuri de economie socială, care se infiinţează în cadrul proiectului „Economia socială – responsabilitate socială de la Nord la Sud”.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Partenerilor proiectului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate voturi în şedinţa ordinară din 29 mai 2015. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 29 mai 2015
Nr. 77

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.