JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2015

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Văzând prevederile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se numesc 3 reprezentanţi ai Consiliului judeţean Maramureş în Comisia de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă, din bugetul propriu al judeţului Maramureş în anul 2015, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Comisia se completează cu 4 specialişti în domeniul cultural desemnaţi de ordonatorul principal de credite, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de selecţie primesc o indemnizaţie stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean la propunerea membrilor comisiei.
          Art.4. Hotărârea va fi publicată în Monitorul oficial al judeţului, iar anexele se aduc la cunoştinţă publică după încheierea sesiunii de selecţie şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 29 mai 2015. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 29 mai 2015
Nr. 67

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.