JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2014 pentru bugetul propriu al judeţului

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economcio - financiare;
          Potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă conturile anuale de execuţie a bugetelor pentru bugetul propriu al judeţului, situaţiile financiare anuale şi anexele la acestea, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Se aprobă acoperirea deficitului bugetar al seciunii de dezvoltare în valoare de 20.034,18 mii lei astfel: - 8.314,17 mii lei din excedentul secţiunii de funcţionare pe anul 2014; - 11.720,01 mii lei din excedentul anilor precedenţi.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administratiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 29 mai 2015. Au fost prezenţi 29 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREȘEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 29 mai 2015
Nr. 65

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.