ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2006

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare, solicitările unor unităţi administrativ-teritoriale precum şi avizul favorabil al Comisiei de activităţi economico - financiare;
          În temeiul Ordonanţei Guvernului nr.46/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;
          În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 104 (3) lit a) şi art. 109 (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale;
          În conformitate cu Hotărârea Consiliului judeţean nr.113/22.12.2005 precum şi cu Hotărârea Consiliului judeţean nr.114/22.12.2005
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor bugetelor locale cu suma de 10.859 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat;
          (2) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, în sumă de 11.834 mii lei, conform anexei nr. 1, col. 1 şi 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. (1) Se aprobă rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor cu suma de 6.989 mii lei;
          (2) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de 7.864 mii lei, conform anexei nr. 1, col. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din data de 19 septembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 19 septembrie 2006
Nr. 72

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.