JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul administrativ al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa nr. 2/ 2015 a Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare precum şi avizul favorabil al comisiei pentru învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Văzând prevederile art. 24 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 115/ 2014;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, doamna Băzărea Daniela.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
  • Persoanei desemnate.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară din 13 ianuarie 2015. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 13 ianuarie 2015
Nr. 5

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.